Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2742(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0341/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0341/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0211

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

7.16. Πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΚ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 198 του Κανονισμού από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ (B7-0341/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0211)

°
° ° °

Ο Πρόεδρος, επανερχόμενος στο θέμα της εκλογής του Αντιπροέδρου, παρουσιάζει λεπτομερώς τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων και επιβεβαιώνει την εκλογή του László Tőkés.

Παρεμβαίνουν επί του θέματος αυτού οι Σταύρος Λαμπρινίδης, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein και Vasilica Viorica Dăncilă.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου