Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2742(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0341/2010

Ingediende teksten :

B7-0341/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0211

Notulen
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg

7.16. Voorstel voor een besluit betreffende de instelling en het ledental van de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpbesluit, ingediend door de Conferentie van voorzitters overeenkomstig artikel 198 van het Reglement, over de instelling en het aantal leden van de delegatie in het Parlementair Comité CARIFORUM-EU (B7-0341/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0211)

°
° ° °

De Voorzitter komt terug op de verkiezing van de ondervoorzitter en geeft een nadere toelichting op de wijze waarop de stemmen worden geteld en bevestigt de verkiezing van László Tőkés.

Over deze kwestie wordt het woord gevoerd door Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein en Vasilica Viorica Dăncilă.

Juridische mededeling - Privacybeleid