Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 юни 2010 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Избор на заместник-председател на Европейския парламент (гласуване)

7.2. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособявяне към глобализацията: ES/Comunidad Valenciana (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.3. Mобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Ирландия/Waterford Crystal (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.4. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: ES/Castille - La Manche (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: техническа помощ по инициатива на Комисията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.6. Прозрачност на регионалната политика и нейното финансиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.7. Финансово участие на ЕС в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.8. Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***II (гласуване)

7.9. Адаптиране на Правилника за дейността към Договора от Лисабон (гласуване)

7.10. Мандат за тристранната среща относно проектобюджета за 2011 г. (гласуване)

7.11. Пазари на деривати: бъдещи действия (гласуване)

7.12. Интернет на нещата (гласуване)

7.13. Управление на интернет: следващи стъпки (гласуване)

7.14. Политика на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят (гласуване)

7.15. Осъщественият напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. (гласуване)

7.16. Предложение за решение за създаването и числения състав на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност