Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)

7.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : ES/Comunidad Valenciana (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Ιρλανδία/Waterford Crystal (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : ES/Castille - La Manche (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.6. Διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και στη χρηματοδότησή της (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.7. Χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.8. Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***II (ψηφοφορία)

7.9. Προσαρμογή του Κανονισμού στη συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

7.10. Εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2011 (ψηφοφορία)

7.11. Αγορές παραγώγων προϊόντων: Μελλοντικές δράσεις πολιτικής (ψηφοφορία)

7.12. Το Ίντερνετ των πραγμάτων (ψηφοφορία)

7.13. Διακυβέρνηση του Ίντερνετ: τα επόμενα βήματα (ψηφοφορία)

7.14. Kοινοτική πολιτική για την καινοτομία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (ψηφοφορία)

7.15. Πρόοδος ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2010 (ψηφοφορία)

7.16. Πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΚ (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου