Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 15. jūnijs - Strasbūra

PRÉSIDENCE: Jerzy BUZEK
Présiden
t

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)

7.2.  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Comunidad Valenciana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.3.  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Īrija/Waterford Crystal (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.4.  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Castille-La Manche (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.5.  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — tehniskā palīdzība Komisijas iniciatīvas īstenošanai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.6.  Reģionālās politikas pārredzamība un finansēšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.7. ES finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.8. Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***II (balsošana)

7.9.  Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (balsošana)

7.10.  Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (balsošana)

7.11.  Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (balsošana)

7.12.  Lietiskais internets (balsošana)

7.13.  Interneta pārvaldība - turpmāk veicamie pasākumi (balsošana)

7.14.  Kopienas inovāciju politika mainīgā pasaulē (balsošana)

7.15.  Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (balsošana)

7.16.  Priekšlikums lēmumam izveidot delegāciju Cariforum valstu un EK Parlamentārajā komitejā un palielināt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika