Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)

7.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Comunidad Valenciana (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Ierland/Waterford Crystal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Castilla-La Mancha (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.6. Transparantie in het regionaal beleid en de financiering ervan (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.7. Financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.8. Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer ***II (stemming)

7.9. Aanpassing van het Reglement aan het Verdrag van Lissabon (stemming)

7.10. Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (stemming)

7.11. Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen (stemming)

7.12. Het internet van de dingen (stemming)

7.13. Internetgovernance: de volgende stappen (stemming)

7.14. Het communautaire innovatiebeleid in een veranderende wereld (stemming)

7.15. Vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010 (stemming)

7.16. Voorstel voor een besluit betreffende de instelling en het ledental van de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid