Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)

7.2. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: ES/región Valencia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Írsko/Waterford Crystal (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: ES/Castilla-La Mancha (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: technická pomoc na podnet Komisie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.6. Transparentnosť v regionálnej politike a jej financovaní (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.7. Finančné príspevky EÚ do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.8. Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***II (hlasovanie)

7.9. Prispôsobenie rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve (hlasovanie)

7.10. Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011 (hlasovanie)

7.11. Trhy s derivátmi: budúce politické opatrenia (hlasovanie)

7.12. Internet vecí (hlasovanie)

7.13. Správa internetu: ďalšie kroky (hlasovanie)

7.14. Inovačná politika Spoločenstva v meniacom sa svete (hlasovanie)

7.15. Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia: priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2010 (hlasovanie)

7.16. Návrh rozhodnutia o zriadení a počte členov delegácie pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia