Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Seán Kelly - A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan και James Nicholson

Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Jacek Olgierd Kurski

Έκθεση Marian-Jean Marinescu - A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Έκθεση David Martin - A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys και Jaroslav Paška

Έκθεση Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0183/2010

Daniel Hannan

Έκθεση Michael Cashman - A7-0165/2010

Clemente Mastella και Sonia Alfano

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου