Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 15. jūnijs - Strasbūra

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.55 un atsākta plkst. 19.05 .)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
CRE

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0307/2010).

Jautājums Nr. 20 (Laima Liucija Andrikienė): Vietējo vēlēšanu norise un iznākums Baltkrievijā.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Laima Liucija Andrikienė un Janusz Władysław Zemke.

Jautājums Nr. 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Fiskālo pielāgojumu ietekme uz Eiropas kopējās valūtas uzticamību.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 19 (Mairead McGuinness): ES struktūrfondi - atstumtības finansēšana.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Kelly, Ádám Kósa un Nikolaos Chountis.

Jautājums Nr. 21 (Chris Davies): ES mērķu īstenošana vides jomā.

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Chris Davies.

Jautājums Nr. 22 (Dan Jørgensen): Par vielu maisījumiem, kas postoši ietekmē hormonālo sistēmu.

Jautājums Nr. 23 (Fiona Hall): ES rīcība saistībā ar ķīmiskām vielām, kas rada endokrīnās sistēmas darbības traucējumus.

Janez Potočnik atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Dan Jørgensen, Fiona Hall un Lena Ek.

Jautājums Nr. 24 (Seán Kelly): Plūdu direktīvas īstenošana.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău un Jim Higgins.

Jautājums Nr. 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): IVN direktīvas (85/337/EEK) pārskatīšana.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Uzstājās Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos un Bernd Posselt, kuri izteicās par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 27 (Kathleen Van Brempt): Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Kathleen Van Brempt.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika