Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0169(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0164/2010

Ingivna texter :

A7-0164/2010

Debatter :

PV 15/06/2010 - 17
CRE 15/06/2010 - 17

Omröstningar :

PV 16/06/2010 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0212

Protokoll
Tisdagen den 15 juni 2010 - Strasbourg

17. Gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) som genomförs av flera medlemsstater [KOM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Rosbach (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Adam Gierek för S&D-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, och Maria Da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski och Piotr Borys.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn och Lena Ek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 16.6.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy