Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0814(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0199/2010

Ingivna texter :

A7-0199/2010

Debatter :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0229

Protokoll
Tisdagen den 15 juni 2010 - Strasbourg

18. Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien (debatt)
CRE

Betänkande om utkastet till rådets beslut om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Mariya Nedelcheva för PPE-gruppen, Ioan Enciu för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, och John Bufton för EFD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski och Piotr Borys.

Talare: Cecilia Malmström och Carlos Coelho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 17.6.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy