Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 15. června 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Předložení dokumentů
 4.Úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě ***I (rozprava)
 5.Poskytování informací o potravinách spotřebitelům ***I (rozprava)
 6.Kvalita statistických údajů v Unii a větší pravomoci Komise (Eurostat) v oblasti auditu (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
  7.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: ES/Comunidad Valenciana (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Irsko/Waterford Crystal (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: ES/Castilla-La Mancha (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: technická podpora z podnětu Komise (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Transparentnost regionální politiky a její financování (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Finanční příspěvky Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Evropská železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu ***II (hlasování)
  7.9.Přizpůsobení jednacího řádu Evropského parlamentu Lisabonské smlouvě (hlasování)
  7.10.Mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2011 (hlasování)
  7.11.Trhy s deriváty: budoucí opatření politiky (hlasování)
  7.12.Internet věcí (hlasování)
  7.13.Řízení internetu: další kroky (hlasování)
  7.14.Inovační politika Společenství v měnícím se světě (hlasování)
  7.15.Pokrok směřující k dosažení rozvojových cílů tisíciletí: střednědobé přezkoumání v rámci příprav zasedání OSN na vysoké úrovni, které se bude konat v září 2010 (hlasování)
  7.16.Návrh rozhodnutí o zřízení a početním složení delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise
  11.1.Libovolné otázky
  11.2.Pracovní skupina pro evropskou správu
 12.Ratingové agentury (rozprava)
 13.Veřejná nabídka cenných papírů a harmonizace požadavků na průhlednost (změna směrnic 2003/71/ES a 2004/109/ES) ***I (rozprava)
 14.Přezkum víceletého finančního rámce (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 16.Genderové aspekty poklesu hospodářství a finanční krize – Hodnocení výsledků plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů na období 2006–2010 a doporučení pro budoucnost – Evropská listina práv žen – následné kroky (rozprava)
 17.Společný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) ***I (rozprava)
 18.Uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (rozprava)
 19.Sport, konkrétně otázka agentů hráčů (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1
Zápis (229 kb) Prezenční listina (61 kb)    Jmenovitá hlasování (1847 kb) Příloha 1 (6 kb) 
 
Zápis (178 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (451 kb) Jmenovitá hlasování (922 kb)    
 
Zápis (263 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (600 kb) Jmenovitá hlasování (949 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí