Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter ***I (forhandling)
 5.Forbrugeroplysning om fødevarer ***I (forhandling)
 6.Kvaliteten af statistiske data i Unionen og øgede revisionsbeføjelser til Kommissionen (Eurostat) (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  7.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ES/Comunidad Valenciana (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Irland/Waterford Crystal (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ES/Castilla-La Mancha (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Teknisk bistand på Kommissionens initiativ (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.6.Åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.7.EU's finansielle bidrag til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.8.Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***II (afstemning)
  7.9.Tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten (afstemning)
  7.10.Mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011 (afstemning)
  7.11.Derivatmarkeder - fremtidige politiktiltag (afstemning)
  7.12.Tingenes internet (afstemning)
  7.13.Forvaltning af internettet - de næste skridt (afstemning)
  7.14.Innovationspolitik i en verden under forandring (afstemning)
  7.15.Fremskridt med hensyn til gennemførelse af 2015-målene: midtvejsrevision som forberedelse til FN's møde på højt niveau i september 2010 (afstemning)
  7.16.Forslag til afgørelse om oprettelse og sammensætning af Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
  11.1.Valgfrie emner
  11.2.Task force om styreformer i EU
 12.Kreditvurderingsbureauer (forhandling)
 13.Værdipapirer, der udbydes til offentligheden, og harmonisering af gennemsigtighedskrav (ændring af direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF) ***I (forhandling)
 14.Revision af den flerårige finansielle ramme (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen - Vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden - Charter om kvinders rettigheder - opfølgning (forhandling)
 17.Fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169) ***I (forhandling)
 18.Anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (forhandling)
 19.Sport, især om spilleragenter (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1
Protokol (221 kb) Deltagerliste (61 kb)    Afstemning ved navneopråb (1847 kb) Bilag 1 (6 kb) 
 
Protokol (182 kb) Deltagerliste (24 kb) Afstemningsresultater (394 kb) Afstemning ved navneopråb (1428 kb)    
 
Protokol (262 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (487 kb) Afstemning ved navneopråb (1199 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik