Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 15. jūnijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (debates)
 5.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem ***I (debates)
 6.Statistikas datu kvalitāte Eiropas Savienībā un Komisijas (Statistikas biroja) revīzijas pilnvaru pastiprināšana (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  7.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Comunidad Valenciana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  7.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Īrija/Waterford Crystal (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  7.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Castille-La Manche (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  7.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — tehniskā palīdzība Komisijas iniciatīvas īstenošanai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  7.6.Reģionālās politikas pārredzamība un finansēšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  7.7.ES finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  7.8.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***II (balsošana)
  7.9.Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (balsošana)
  7.10.Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (balsošana)
  7.11.Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (balsošana)
  7.12.Lietiskais internets (balsošana)
  7.13.Interneta pārvaldība - turpmāk veicamie pasākumi (balsošana)
  7.14.Kopienas inovāciju politika mainīgā pasaulē (balsošana)
  7.15.Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (balsošana)
  7.16.Priekšlikums lēmumam izveidot delegāciju Cariforum valstu un EK Parlamentārajā komitejā un palielināt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)
  11.1.Brīvie jautājumi
  11.2.Darba grupa Eiropas pārvaldības jautājumos
 12.Kredītreitinga aģentūras (debates)
 13.Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana) ***I (debates)
 14.Daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītie aspekti – Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.-2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējums un ieteikumi turpmākai rīcībai – Sieviešu tiesību harta — turpmākā rīcība (debates)
 17.Kopīga Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS-169) ***I (debates)
 18.Šengenas acquis noteikumu īstenošana Bulgārijā un Rumānijā saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu (debates)
 19.Par sportu, it īpaši par spēlētāju aģentiem (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums
Protokols (269 kb) Apmeklējumu reģistrs (61 kb)    Balsojumi pēc saraksta (1847 kb) 1 Pielikums (6 kb) 
 
Protokols (183 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsojumu rezultāti (399 kb) Balsojumi pēc saraksta (1447 kb)    
 
Protokols (265 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (592 kb) Balsojumi pēc saraksta (1282 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika