Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 15 czerwca 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (debata)
 5.Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (debata)
 6.Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w zakresie audytu (Eurostat) (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
7.2.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (głosowanie)
  
7.9.Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (głosowanie)
  
7.10.Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (głosowanie)
  
7.11.Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (głosowanie)
  
7.12.Internet przedmiotów (głosowanie)
  
7.13.Zarządzanie Internetem: kolejne działania (głosowanie)
  
7.14.Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (głosowanie)
  
7.15.Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (głosowanie)
  
7.16.Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
  
11.1.Pytania z sali
  
11.2.Grupa robocza ds. europejskiego systemu rządów
 12.Agencje ratingowe (debata)
 13.Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE) ***I (debata)
 14.Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego - Ocena wyników mapy drogowej na lata 2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na przyszłość - Karta praw kobiet - ciąg dalszy (debata)
 17.Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (debata)
 18.Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (debata)
 19.W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1
Protokół (224 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1847 kb) Załącznik 1 (6 kb) 
 
Protokół (185 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (483 kb) Wyniki głosowań imiennych (1445 kb)    
 
Protokół (286 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (591 kb) Wyniki głosowań imiennych (1201 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności