Index 
Jegyzőkönyv
PDF 268kWORD 188k
2010. június 15., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezése ***I (vita)
 5.A fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekről ***I (vita)
 6. A statisztikai adatok minősége az Unióban és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköre (vita)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (szavazás)
  
7.2. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybe vétele: Spanyolország/Valenciai régió (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybe vétele: Írország/Waterford Crystal (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybe vétele: Spanyolország/Kasztília - La Mancha (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.5. A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap igénybe vétele: Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.6. A regionális politika átláthatósága és finanszírozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.7.Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott európai uniós pénzügyi hozzájárulás (2007-2010) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.8.A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat ***II (szavazás)
  
7.9. Az eljárási szabályzat hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződéshez (szavazás)
  
7.10. A 2011. évi költségvetési tervezetről szóló háromoldalú egyeztető eljárásra vonatkozó megbízatás (szavazás)
  
7.11. Származékos piacok: jövőbeni szakpolitikai intézkedések (szavazás)
  
7.12. A tárgyak internete (szavazás)
  
7.13. Az internet szabályozása: a következő lépések (szavazás)
  
7.14. A Közösség innovációs politikája a változó világban (szavazás)
  
7.15. A millenniumi fejlesztési célok elérése felé tett előrehaladás: a 2010. szeptemberi magas szintű ENSZ-találkozót előkészítő félidős értékelés (szavazás)
  
7.16. A CARIFORUM–EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség felállításáról és tagjainak számáról szóló határozatra irányuló javaslat (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A Bizottság elnökéhez intézett kérdések órája
  
11.1.Szabad kérdések
  
11.2.Az európai kormányzással foglalkozó munkacsoport
 12. Hitelminősítő intézetek (vita)
 13.Az értékpapírok nyilvános kibocsátása és az átláthatósági követelmények harmonizációja (a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelv módosítása) ***I (vita)
 14. A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata (vita)
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.A gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjai - A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006–2010) eredményeinek értékelése és a jövőre vonatkozó ajánlások - Nőjogi charta – nyomon követés (vita)
 17.Közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési program (BONUS-169) ***I (vita)
 18. A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról (vita)
 19. Sport, különös tekintettel a sportolók ügynökeire (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet


JEGYZŐKÖNYV

2010. JÚNIUS 15., KEDD

ELNÖKÖL: Silvana KOCH-MEHRIN
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez és Richard Howitt, az S&D képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye (B7-0376/2010);

- Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler és Nicole Kiil-Nielsen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Floribert Chebeya meggyilkolásáról a Kongói Demokratikus Köztársaságban (B7-0377/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė és Elena Băsescu, a PPE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye(B7-0378/2010);

- Marie-Christine Vergiat és Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye (B7-0380/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye (B7-0381/2010);

- Sonia Alfano, Frédérique Ries és Ramon Tremosa i Balcells, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye (B7-0382/2010).

II.   Nepál

- Véronique De Keyser és Rovana Plumb, az S&D képviselőcsoport nevében, Nepálról (B7-0383/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében, Nepálról ( B7-0384/2010 );

- Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nepálról (B7-0387/2010);

- Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola és Elena Băsescu, a PPE képviselőcsoport nevében, Nepálról (B7-0388/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz és Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nepálról (B7-0390/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells és Kristiina Ojuland, az ALDE képviselőcsoport nevében, Nepálról (B7-0397/2010).

III.   Kivégzések Líbiában

- Véronique De Keyser és Sylvie Guillaume, az S&D képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (B7-0391/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében, a líbiai kivégzésekről (B7-0392/2010);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini és Nicole Kiil-Nielsen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, 18 ember kivégzéséről Líbiában és az UNHCR bezárásáról Tripoliban (B7-0393/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst és Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a líbiai kivégzésekről (B7-0394/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto és Bogusław Sonik, a PPE képviselőcsoport nevében, a líbiai kivégzésekről (B7-0395/2010);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez és Kristiina Ojuland, az ALDE képviselőcsoport nevében, a líbiai kivégzésekről (B7-0396/2010).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és elfogadásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, ITRE

- A Tanács határozata a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH, TRAN, REGI

- Az az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD))

utalva:

illetékes :

AGRI

- A DEC 16/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Az euró Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE))

utalva:

illetékes :

ECON

- A DEC 17/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 18/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- A halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek Grönlandról az Európai Unióba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS))

utalva:

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- A nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról szóló tanácsi (EURATOM) rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

JURI

- Az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve 10. cikkének végrehajtásáról és a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló …/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, LIBE, IMCO

- Az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG, REGI

Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

- Az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE))

utalva:

illetékes :

LIBE

- Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat(06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE))

utalva:

illetékes :

LIBE

- A Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, BUDG

- A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, LIBE

- Az Európai Unió és Brazília, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti genfi banánkereskedelmi megállapodás, valamint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti banánkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, AGRI

- A DEC 23/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- 4. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2010. június 11-i álláspontja (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG


4. A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezése ***I (vita)

Jelentés a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Pervenche Berès, aki az együttdöntéssel kapcsolatos magatartási kódexről szól, Thomas Mann, a PPE képviselőcsoport nevében, Stephen Hughes, az S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, az ALDE képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, az ECR képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, az EFD képviselőcsoport nevében, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre és David Casa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach és Paul Rübig.

Felszólal: Siim Kallas és Edit Bauer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.16-i jegyzőkönyv 8.10. pont .


5. A fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekről ***I (vita)

Jelentés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christel Schaldemose (az IMCO bizottság véleményének előadója), Marc Tarabella (az AGRI bizottság véleményének előadója), Peter Liese, a PPE képviselőcsoport nevében, Glenis Willmott, az S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, az ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Struan Stevenson, az ECR képviselőcsoport nevében, és Kartika Tamara Liotard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

Felszólal: Giancarlo Scottà, az EFD képviselőcsoport nevében, Csanád Szegedi, független, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann és Richard Seeber.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux és Miroslav Mikolášik.

Felszólal: John Dalli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.16-i jegyzőkönyv 8.11. pont .


6.  A statisztikai adatok minősége az Unióban és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköre (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0080/2010) felteszi: Othmar Karas és Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A statisztikai adatok minősége az Unióban és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköre (B7-0314/2010)

Othmar Karas és Sharon Bowles kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Olli Rehn (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Edward Scicluna, az S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, az ALDE képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov és Olle Ludvigsson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andreas Mölzer és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Olli Rehn.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sharon Bowles és Othmar Karas, az ECON bizottság nevében, Az uniós statisztikai adatok minőségéről és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköréről (B7-0375/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 7.5. pont .


ELNÖKÖL : Jerzy BUZEK
elnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (szavazás)

Az elnök közli, hogy megkapta a PPE képviselőcsoporttól László Tőkés jelölését.

Mivel László Tőkés az egyedüli jelölt, az elnök javasolja, hogy a Parlament az eljárási szabályzat 13. cikkének (1) bekezdése szerint közfelkiáltással döntsön.

Felszólal: Corneliu Vadim Tudor, aki fenntartásait hangoztatja a jelöléssel kapcsolatosan és Hannes Swoboda, aki javasolja, hogy a jelölt tegyen nyilatkozatot.

László Tőkés rövid nyilatkozatot tesz.

Az elnök tudomásul veszi Corneliu Vadim Tudor fenntartásait, és úgy határoz, hogy elektronikusan fognak szavazni.

Felszólal: Marc Tarabella és Martin Schulz a szavazás technikai lebonyolításáról.

Az elnök ismerteti a szavazatszámlálás módját.

Felszólal: Georgios Toussas, aki kéri, hogy az ellenszavazatokat és a tartózkodásokat külön számolják össze, Robert Atkins, aki támogatja a javaslatot és Hans-Peter Martin, szavazógépe működéséről.

Felszólal: Dagmar Roth-Behrendt, aki emlékeztet az alelnökök megválasztásának módjára, és megjegyzi, hogy csak a „mellette” szavazatok mennyisége a döntő.

Sor kerül a szavazásra.

Elektronikus szavazással (621 képviselő szavaz, 334 mellette, 287 kitöltetlen szavazólap) a Parlament megválasztja László Tőkést (a szavazáson részt vevők listája a jegyzőkönyv mellékletében található).

Az elnök László Tőkést az Európai Parlament elnökének nyilvánítja, és gratulál neki megválasztásához. Az eljárási szabályzat 18. cikkének (1) bekezdése alapján a rangsorban a távozó alelnök helyét foglalja el, azaz a tizenegyediket.

Felszólal: Stavros Lambrinidis az ellenszavazatok és tartózkodások összeszámlálásáról (Az elnök kéri a képviselőket, hogy személyesen őt tájékoztassák észrevételeikről).

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Hannes Swoboda és Robert Atkins a szavazás lebonyolításáról.


7.2.  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybe vétele: Spanyolország/Valenciai régió (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybe vételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0216 - C7-0115/2010- 2010/2066(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Barbara Matera (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0197)


7.3.  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybe vétele: Írország/Waterford Crystal (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybe vételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0196 - C7-0116/2010- 2010/2067(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0181/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0198)


7.4.  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybe vétele: Spanyolország/Kasztília - La Mancha (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybe vételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0205 - C7-0117/2010- 2010/2068(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0179/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0199)


7.5.  A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap igénybe vétele: Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybe vételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0182 - C7-0099/2010- 2010/2060(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0178/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0200)


7.6.  A regionális politika átláthatósága és finanszírozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a regionális politika átláthatóságáról és finanszírozásáról [2009/2232(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Michail Tremopoulos (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0201)


7.7. Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott európai uniós pénzügyi hozzájárulás (2007-2010) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott európai uniós pénzügyi hozzájárulásról (2007–2010) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0012 - C7-0024/2010- 2010/0004(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Seán Kelly (A7-0190/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Seán Kelly (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0202)

Felszólalások

Francesco Enrico Speroni a szavazatszámlálásról az alelnök megválasztása során.


7.8. A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2010)0203)

Felszólalások

Robert Atkins.


7.9.  Az eljárási szabályzat hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződéshez (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának a Lisszaboni Szerződésnek megfelelő kiigazításáról [2009/2062(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: David Martin (A7-0043/2009)

(A módosításokhoz minősített többség szükséges)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)
(A jelentés első részéről 2009. november 25-én szavaztak (lásd 2009.11.25-i jegyzőkönyv 7.4. pont )

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE

Elfogadott módosítások ( P7_TA(2010)0204 )

Az új rendelkezések a következő ülés első napján lépnek hatályba.

Felszólalások

- A szavazás előtt, Bruno Gollnisch a független képviselőknek az Elnökök Értekezletén való képviseletét szabályozó rendelkezésekről;

- A szavazást követően David Martin (előadó) technikai módosításokat tesz.


7.10.  A 2011. évi költségvetési tervezetről szóló háromoldalú egyeztető eljárásra vonatkozó megbízatás (szavazás)

Jelentés a 2011. évi költségvetési tervezetről szóló háromoldalú egyeztető eljárásra vonatkozó megbízatásról [2010/2002(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0205)


7.11.  Származékos piacok: jövőbeni szakpolitikai intézkedések (szavazás)

Jelentés a származékos ügyletek piacáról: jövőbeni szakpolitikai intézkedések [2010/2008(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A7-0187/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0206)


7.12.  A tárgyak internete (szavazás)

Jelentés a tárgyak internetéről [2009/2224(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0207)


7.13.  Az internet szabályozása: a következő lépések (szavazás)

Jelentés az internet szabályozásáról: a következő lépések [2009/2229(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0208)


7.14.  A Közösség innovációs politikája a változó világban (szavazás)

Jelentés a Közösség innovációs politikájáról a változó világban [2009/2227(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0209)


7.15.  A millenniumi fejlesztési célok elérése felé tett előrehaladás: a 2010. szeptemberi magas szintű ENSZ-találkozót előkészítő félidős értékelés (szavazás)

Jelentés a millenniumi fejlesztési célok elérése felé tett előrehaladásról: a 2010. szeptemberi magas szintű ENSZ-találkozót előkészítő félidős értékelés [2010/2037(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0210)


7.16.  A CARIFORUM–EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség felállításáról és tagjainak számáról szóló határozatra irányuló javaslat (szavazás)

Az Elnökök Értekezlete által az eljárási szabályzat 198. cikke alapján benyújtott határozatra irányuló javaslat, a CARIFORUM–EU parlamenti bizottságban részt vevő küldöttség felállításáról és tagjainak számáról (B7-0341/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva ( P7_TA(2010)0211 )

°
° ° °

Visszatérve az alelnök megválasztására az elnök pontosítja a szavazatszámlálás módját és megerősíti László Tőkés megválasztását.

Felszólal: e kérdésről Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein és Vasilica Viorica Dăncilă.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Seán Kelly-jelentés - A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan és James Nicholson

Az Európai Parlament alelnökének megválasztása

Jacek Olgierd Kurski

Marian-Jean Marinescu-jelentés - A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

David Martin-jelentés - A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys és Jaroslav Paška

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska -jelentés - A7-0183/2010

Daniel Hannan

Michael Cashman-jelentés - A7-0165/2010

Clemente Mastella és Sonia Alfano


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Norica Nicolai közli, szavazógépe nem működött az alelnök megválasztásáról szóló szavazáskor.

Anja Weisgerber közli, hogy szavazógépe nem működött a Michael Cashman-jelentésről szóló három név szerinti szavazáskor - A7-0165/2010.


(A 13.50-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A Bizottság elnökéhez intézett kérdések órája

11.1. Szabad kérdések

Felszólal: kérdéseket és kiegészítő kérdéseket tesz fel José Manuel Barrosónak (a Bizottság elnöke), aki válaszol azokra: Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, az EFD képviselőcsoport nevében, és Diane Dodds, független.


11.2. Az európai kormányzással foglalkozó munkacsoport

Felszólal: a catch the eye eljárás szerint kérdéseket tesz fel José Manuel Barrosónak (a Bizottság elnöke), aki válaszol azokra: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton és Georgios Papanikolaou.

A Bizottság elnökéhez intézett kérdések óráját lezárják.


12.  Hitelminősítő intézetek (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0051/2010 felteszi: Nikolaos Chountis és Jürgen Klute, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Hitelminősítő intézetek (B7-0302/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0072/2010 felteszi: Udo Bullmann, az S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Hitelminősítő intézetek (B7-0309/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0077/2010 felteszi: Jean-Paul Gauzès, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Hitelminősítő intézetek (B7-0312/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0078/2010 felteszi: Sylvie Goulard, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Hitelminősítő intézetek (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella és Jean-Paul Gauzès kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

Sylvie Goulard kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést B7-0313/2010.

Michel Barnier (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Antolín Sánchez Presedo, az S&D képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, az ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, az ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, az EFD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, független, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata és Juozas Imbrasas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi és Georgios Papanikolaou.

Felszólal: Michel Barnier.

A vitát berekesztik.


13. Az értékpapírok nyilvános kibocsátása és az átláthatósági követelmények harmonizációja (a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelv módosítása) ***I (vita)

Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Wolf Klinz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Diogo Feio, a PPE képviselőcsoport nevében, Catherine Stihler, az S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, az ECR képviselőcsoport nevében, és José Manuel García-Margallo y Marfil.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: George Sabin Cutaş, David Casa és Sari Essayah.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Franz Obermayr és Angelika Werthmann.

Felszólal: Michel Barnier és Wolf Klinz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 7.2. pont .


14.  A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0074/2010) felteszi: Reimer Böge, a BUDG bizottság nevében a Tanácshoz: A 2007-2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret felülvizsgálata (B7-0310/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0075/2010) felteszi: Reimer Böge, a BUDG bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 2007-2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret felülvizsgálata (B7-0311/2010)

Reimer Böge kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Luis Espadas Moncalvillo (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre B7-0311/2010.

Felszólal: Franz Obermayr, aki nehezményezi, hogy az ülésteremben a képviselőket engedély nélkül fényképező személyek tartózkodnak (Az elnök asszony tudomásul veszi a felszólaló észrevételeit), Marian-Jean Marinescu, a PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazábal Rubial, az S&D képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, az ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacek Włosowicz, az ECR képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, az EFD képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij és Mairead McGuinness.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog és Seán Kelly.

Felszólal: Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski és Reimer Böge.

A vitát berekesztik.


(A 18.55-kor megszakított ülést 19.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

15. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0307/2010).

20. kérdés (Laima Liucija Andrikienė): A helyhatósági választások folyamata és kimenetele Fehéroroszországban.

Štefan Füle (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Laima Liucija Andrikienė és Janusz Władysław Zemke kiegészítő kérdéseire.

18. kérdés (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): A költségvetési kiigazítás hatása a közös európai valuta hitelességére.

Olli Rehn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

19. kérdés: (Mairead McGuinness): Az EU strukturális alapjai - a kirekesztés finanszírozása.

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Seán Kelly, Ádám Kósa és Nikolaos Chountis kiegészítő kérdéseire.

21. kérdés (Chris Davies): Az EU környezetvédelmi céljainak biztosítása.

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Chris Davies kiegészítő kérdésére.

22. kérdés (Dan Jørgensen): Az EDC-keverékekről.

23. kérdés: (Fiona Hall): A belső elválasztású rendszert megzavaró vegyi anyagokkal (EDC) kapcsolatos uniós fellépések.

Janez Potočnik válaszol a kérdésekre, illetve Dan Jørgensen, Fiona Hall és Lena Ek kiegészítő kérdéseire.

24. kérdés (Seán Kelly): Az árvizekről szóló irányelv végrehajtása.

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău és Jim Higgins kiegészítő kérdéseire.

25. kérdés (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 85/337/EGK irányelv felülvizsgálatáról.

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė kiegészítő kérdésére.

Felszólal: Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos és Bernd Posselt a kérdések órájának lebonyolításáról.

27. kérdés (Kathleen Van Brempt): Madár- és élőhelyvédelmi irányelv.

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve Kathleen Van Brempt kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 20.35-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

16. A gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjai - A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006–2010) eredményeinek értékelése és a jövőre vonatkozó ajánlások - Nőjogi charta – nyomon követés (vita)

Jelentés a gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjairól [2009/2204(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006–2010) eredményeinek értékeléséről és a jövőre vonatkozó ajánlásokról [2009/2242(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0059/2010) felteszi: Zita Gurmai és Britta Thomsen, az S&D képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo és Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, az ALDE képviselőcsoport nevében, és Marije Cornelissen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében a Bizottsághoz: Nőjogi charta - nyomon követés (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda és Ilda Figueiredo előterjeszti a jelentéseket.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova és Marije Cornelissen kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Felszólal: Isabel Martínez Lozano (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke), aki válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Lívia Járóka, a PPE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, az ECR képviselőcsoport nevében, Charalampos Angourakis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, független, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner és Karin Kadenbach.

Felszólal: Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda és Ilda Figueiredo.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.16-i jegyzőkönyv 7.6. pont és 2010.6.16-i jegyzőkönyv 7.7. pont .


17. Közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési program (BONUS-169) ***I (vita)

Jelentés a több tagállam által indított közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési programban (BONUS-169) való közösségi részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Rosbach (az ENVI bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij, a PPE képviselőcsoport nevében, Adam Gierek, az S&D képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Maria Da Graça Carvalho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski és Piotr Borys.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn és Lena Ek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.16-i jegyzőkönyv 8.1. pont .


18.  A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról (vita)

Jelentés a schengeni vívmányok a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mariya Nedelcheva, a PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Enciu, az S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, és John Bufton, az EFD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski és Piotr Borys.

Felszólal: Cecilia Malmström és Carlos Coelho.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 7.4. pont .


19.  Sport, különös tekintettel a sportolók ügynökeire (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0032/2010) felteszi: Doris Pack, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Sport, különös tekintettel a játékosok ügynökeire (B7-0308/2010)

Doris Pack kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Ivo Belet, a PPE képviselőcsoport nevében, Mary Honeyball, az S&D képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, az ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Seán Kelly és Emine Bozkurt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Iosif Matula és Piotr Borys.

Felszólal: Androulla Vassiliou.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Doris Pack, a CULT bizottság nevében, a sportolói ügynökökről (B7-0343/2010)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 7.9. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 442.783/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 24.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. melléklet

EGY ALELNÖK MEGVÁLASZTÁSA

A SZAVAZÓ KÉPVISELŐK LISTÁJA

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat