Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. június 16., Szerda - Strasbourg

3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási rendelkezések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

TRAN bizottság

- A Bizottság [...]-i .../…/EU irányelve a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - határidő: 18/08/2010)
utalva: illetékes: TRAN

ENVI bizottság

- A Bizottság rendelettervezete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórtalonil, klotianidin, difenokonazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spiro-tetramát, tiakloprid és tiametoxám megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - határidő: 27/07/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelettervezete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII., X. és XI. mellékletének módosításáról (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - határidő: 21/08/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság határozatra irányuló javaslata a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek és a polibrómozott difenil-éterek alkalmazásaira vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - határidő: 20/08/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság [...]-i .../…/EU rendelettervezete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről (EGT-vonatkozású szöveg) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - határidő: 20/08/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság [...]-i .../…/EU rendelettervezete a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - határidő: 22/08/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság [...]-i határozattervezete a tengervizek jó környezeti állapotára vonatkozó kritériumokról és módszertani előírásokról (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - határidő: 21/08/2010)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: PECH

CULT bizottság

- A Bizottság [...]-i .../…/EU rendelettervezete az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - határidő: 22/08/2010)
utalva: illetékes: CULT
vélemény: EMPL

EMPL bizottság

- A Bizottság [...]-i .../…/EU rendelettervezete a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 198/2006/EK bizottsági rendeletnek a gyűjtendő adatok, valamint a mintavételi, pontossági és minőségi követelmények tekintetében történő módosításáról (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - határidő: 22/08/2010)
utalva: illetékes: EMPL

ITRE bizottság

- A Bizottság [...]-i .../…/EU rendelettervezete az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról egy éves nukleáris statisztikai kimutatás létrehozása és a módszertani hivatkozások módosítása érdekében a NACE rev. 2-nek megfelelően (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - határidő: 22/08/2010)
utalva: illetékes: ITRE

- A Bizottság [...]-i .../…/EU rendelettervezete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2010-es évre történő megállapításáról (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - határidő: 21/08/2010)
utalva: illetékes: ITRE

- A Bizottság [...]-i …/…/EU rendelettervezete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - határidő: 22/08/2010)
utalva: illetékes: ITRE

IMCO bizottság

- A Bizottság [...]-i …/…/EU rendelettervezete a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - határidő: 20/08/2010)
utalva: illetékes: IMCO

- A Bizottság [...]-i …/…/EU rendelettervezete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - határidő: 21/06/2010)
utalva: illetékes: IMCO

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat