Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 16 ta' Ġunju 2010 - Strasburgu

3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju li ġejjin:

Kumitat TRAN


- Direttiva tal-Kummissjoni ../…/UE ta’ […] li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE dwar it-tagħmir marittimu (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - skadenza: 18/08/2010)
irreferut responsabbli: TRAN

Kumitat ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għal chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, nikotina, spirotetramat, thiacloprid u thiamethoxam f’ċerti prodotti jew fuqhom (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - skadenza: 27/07/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi VII, X u XI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - skadenza: 21/08/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda, għal skopijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness għad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjonijiet għal applikazzjonijiet li jkun fihom iċ-ċomb, il-merkurju, il-kadmju, il-kromju eżavalenti, il-bifenili polibrominati u l-eteri tad-difenil polibrominati (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - skadenza: 20/08/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament (UE) nru.../.. tal-Kummissjoni ta’ […] għal sistema standardizzata u sigura ta’ reġistri skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni 280/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (test b'rilevanza għaż-ŻEE) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - skadenza: 20/08/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' Regolament (UE) nru.../.. tal-Kummissjoni ta’ […] li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-iskart (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - skadenza: 22/08/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ […] dwar kriterji u standards metodoloġiċi għal status ambjentali tajjeb tal-ilmijiet tal-baħar (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - skadenza: 21/08/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: PECH

Kumitat CULT

- Abbozz ta' regolament (UE) nru.../.. tal-Kummissjoni ta’ […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja, f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - skadenza: 22/08/2010)
irreferut responsabbli: CULT
opinjoni: EMPL

Kumitat EMPL

- Abbozz ta' regolament (UE) nru.../.. tal-Kummissjoni ta’ […] li jemenda r-Regolament (KE) Nru 198/2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1552/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika marbuta mat-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi, fir-rigward tad-dejta li trid tinġabar, ir-rekwiżiti dwar teħid ta' kampjuni, il-preċiżjoni u l-kwalità (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - skadenza: 22/08/2010)
irreferut responsabbli: EMPL

Kumitat ITRE

-Abbozz ta' regolament (UE) nru.../..tal-Kummissjoni ta’ […] li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika dwar l-enerġija, fir-rigward tat-tfassil ta' ġabra ta' statistika annwali dwar in-nukleari u l-adattament tar-referenzi metodoloġiċi skont ir-Rev. 2 tan-NACE (D009491/02 - 2010/2719(RPS ) - skadenza: 22/08/2010)
irreferut responsabbli: ITRE

- Abbozz ta' regolament (UE) nru.../.. tal-Kummissjoni ta’ […] li jistabbilixxi għall-2010 l-“Lista ’ Prodcom” ta’ prodotti industrijali previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - skadenza: 21/08/2010)
irreferut responsabbli: ITRE

- Abbozz ta' regolament (UE) nru.../.. tal-Kummissjoni ta’ […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - skadenza: 22/08/2010)
irreferut responsabbli: ITRE

Kumitat IMCO

- Abbozz ta' regolament (UE) nru.../.. tal-Kummissjoni ta’ […] li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - skadenza: 20/08/2010)
irreferut responsabbli: IMCO

- Abbozz ta’ regolament (UE) nru.../..tal-Kummissjoni ta’ […] li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - skadenza: 21/06/2010)
irreferut responsabbli: IMCO

Avviż legali - Politika tal-privatezza