Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 iunie 2010 - Strasbourg

3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorele proiectele de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

Comisia TRAN

- Directiva ../…/UE a Comisei din […] de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - termen: 18/8/2010)
retrimis fond: TRAN

Comisia ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clorotalonil, clotianidin, difenoconazol, fenhexamid, flubendiamidă, nicotină, spirotetramat, tiacloprid și tiametoxam din sau de pe anumite produse (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - termen: 27/7/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor VII, X și XI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - termen: 21/8/2010)
retrimis fond: ENVI

- Propunere de decizie a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește scutiri referitoare la aplicații conținând plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați sau difenil eteri polibromurați (Text cu relevanță pentru SEE) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - termen: 20/8/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] privind un sistem standardizat şi securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - termen: 20/8/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile privind deșeurile (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din [...] referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - termen: 21/8/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: PECH

Comisia CULT

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: CULT
aviz: EMPL

Comisia EMPL

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 198/2006 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi, cu privire la datele care trebuie colectate și la cerințele privind eșantionarea, precizia și calitatea (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: EMPL

Comisia ITRE

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei, cu privire la stabilirea unui set de statistici anuale în domeniul nuclear și adaptarea trimiterilor metodologice conform NACE Rev. 2 (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: ITRE

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de stabilire, pentru anul 2010, a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - termen: 21/8/2010)
retrimis fond: ITRE

- Proiect de regulament (UE) nr. …/... al Comisei din [...] de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: ITRE

Comisia IMCO

- Proiect de regulament al Comisiei din […] de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu produse derivate din focă (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - termen: 20/8/2010)
retrimis fond: IMCO

- Proiect de regulament al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - termen: 21/6/2010)
retrimis fond: IMCO

Aviz juridic - Politica de confidențialitate