Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2692(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0348/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.12

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0223

Zápis
Středa, 16. června 2010 - Štrasburk

4. Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010) – Příprava summitu G20 (26.–27. června) (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010)

Prohlášení Komise: Příprava summitu G20 (26.–27. června)

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek a Philippe Lamberts.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil a Tunne Kelam.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupil András Gyürk.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan a Antonio Cancian.

Vystoupili: Diego López Garrido a Olli Rehn (člen Komise).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Martin Schulz, Stephen Hughes za skupinu S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE o strategii EU 2020 o strategii EU 2020 (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes za skupinu S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE o správě ekonomických záležitostí (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt a Lena Ek za skupinu ALDE o strategii EU 2020 o strategii EU 2020 (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij a Albert Deß za skupinu PPE o strategii EU 2020 – vzorové iniciativy o strategii EU 2020 – stěžejní iniciativy (B7-0353/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o EU 2020 – nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst o EU 2020 – nové evropské strategii pro zaměstnanost a růst (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt a Lena Ek za skupinu ALDE o potřebě posílení správy ekonomických záležitostí o potřebě posílené správy ekonomických záležitostí (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas a Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE o správě ekonomických záležitostí o správě ekonomických záležitostí (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o správě ekonomických záležitostí o správě ekonomických záležitostí EU (B7-0357/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 16.6.2010 a bod 8.13 zápisu ze dne 16.6.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí