Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2692(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0348/2010

Arutelud :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Hääletused :

PV 16/06/2010 - 8.12

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0223

Protokoll
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - Strasbourg

4. 17. juunil 2010. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine - Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks (26. - 27. juuni) (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 17. juunil 2010. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine

Komisjoni avaldus: Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks (26. - 27. juuni)

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek ja Philippe Lamberts.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil ja Tunne Kelam.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis András Gyürk.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan ja Antonio Cancian.

Sõna võtsid Diego López Garrido ja Olli Rehn (komisjoni liige).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Martin Schulz, Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel:Euroopa 2020. aasta strateegia ELi 2020. aasta strateegia (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel: Majanduse juhtimineMajanduse juhtimine (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt ja Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel: EL 2020ELi 2020. aasta strateegia (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij ja Albert Deß fraktsiooni PPE nimel: ELi 2020. aasta strateegia – suurprojektid (B7-0353/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel: EL 2020 – uus Euroopa tööhõive ja majanduskasvu strateegia (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt ja Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel: Vajadus tugevdada majanduse juhtimist Vajadus tugevdada majanduse juhtimist (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas ja Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel: Majanduse juhtimineMajanduse juhtimine (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi majanduse juhtimine ELi majanduse juhtimine (B7-0357/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.6.2010protokoll punkt 8.12 ja 16.6.2010protokoll punkt 8.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika