Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2692(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0348/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0223

Pöytäkirja
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

4. Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu - G20-huippukokouksen (26.–27. kesäkuuta) valmistelu (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu

Komission julkilausuma: G20-huippukokouksen (26.–27. kesäkuuta) valmistelu

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek ja Philippe Lamberts.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Puheenvuorot: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil ja Tunne Kelam.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

András Gyürk käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan ja Antonio Cancian.

Puheenvuorot: Diego López Garrido ja Olli Rehn (komission jäsen).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0348/2010)

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta talouden ohjausjärjestelmästä (B7-0349/2010)

- Guy Verhofstadt ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0351/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij ja Albert Deß PPE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta työllisyyttä ja kasvua edistävästä uudesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0354/2010)

- Guy Verhofstadt ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta talouden tehostetun ohjausjärjestelmän tarpeesta (B7-0355/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas ja Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta talouden ohjausjärjestelmästätalouden ohjausjärjestelmästä (B7-0356/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n talouden ohjausjärjestelmästä (B7-0357/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.6.2010, kohta 8.12 ja istunnon pöytäkirja 16.6.2010, kohta 8.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö