Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2692(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0348/2010

Viták :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Szavazatok :

PV 16/06/2010 - 8.12

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0223

Jegyzőkönyv
2010. június 16., Szerda - Strasbourg

4. Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének előkészítése - A G20-csúcstalálkozó (június 26-27.) előkészületei (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének előkészítése

A Bizottság nyilatkozata: A G20-csúcstalálkozó (június 26-27.) előkészületei

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek és Philippe Lamberts.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil és Tunne Kelam.

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Felszólal: András Gyürk.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan és Antonio Cancian.

Felszólal: Diego López Garrido és Olli Rehn (a Bizottság tagja).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Martin Schulz, Stephen Hughes, az S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms és Philippe Lamberts, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégiáról (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes, az S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms és Philippe Lamberts, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az európai gazdasági irányításról (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt és Lena Ek, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégiáról (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij és Albert Deß, a PPE képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezéseiről (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides és Sabine Wils, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a növekedést és foglalkoztatást célzó új Európa 2020 stratégiáról (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt és Lena Ek, az ALDE képviselőcsoport nevében, a gazdaságirányítás megerősítésének szükségességéről (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas és Jean-Paul Gauzès, a PPE képviselőcsoport nevében, a gazdasági irányításról (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides és Sabine Wils, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az uniós gazdaságirányításról (B7-0357/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.16-i jegyzőkönyv 8.12. pont és 2010.6.16-i jegyzőkönyv 8.13. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat