Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2692(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0348/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Balsavimas :

PV 16/06/2010 - 8.12

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0223

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras

4. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - Pasirengimas G20 aukščiausiojo lygio susitikimui (birželio 26 ir 27 d.) (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.)

Komisijos pareiškimas: Pasirengimas G20 aukščiausiojo lygio susitikimui (birželio 26 ir 27 d.)

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek ir Philippe Lamberts.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil ir Tunne Kelam.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo András Gyürk.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan ir Antonio Cancian.

Kalbėjo: Diego López Garrido ir Olli Rehn (Komisijos narys).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos ekonominio valdymo (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt ir Lena Ek ALDE frakcijos vardu – dėl strategijos „ES 2020“ (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij ir Albert Deß PPE frakcijos vardu – dėl strategijos „2020 m. Europa“ pavyzdinių iniciatyvų (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ir Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu – dėl „ES 2020“ – Europos naujos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt ir Lena Ek ALDE frakcijos vardu – dėl poreikio stiprinti ekonomikos valdymą (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas ir Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu – dėl ekonomikos valdymo (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ir Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES ekonomikos valdymo (B7-0357/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 16 protokolo 8.12 punktas ir 2010 06 16 protokolo 8.13 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika