Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2692(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0348/2010

Debatten :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Stemmingen :

PV 16/06/2010 - 8.12

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0223

Notulen
Woensdag 16 juni 2010 - Straatsburg

4. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - Voorbereiding van de G20-top (26-27 juni) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010)

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding van de G20-top (26-27 juni)

Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek en Philippe Lamberts.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil en Tunne Kelam.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door András Gyürk.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan en Antonio Cancian.

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido en Olli Rehn (lid van de Commissie).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martin Schulz, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over EU 2020 (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over Europese economische governance (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, over EU 2020 (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij en Albert Deß, namens de PPE-Fractie, over de EU 2020-strategie – kerninitiatieven (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over EU 2020 - nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, over de noodzaak van een krachtig economisch bestuur (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas en Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, over economische governance (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over het economisch bestuur in de EU (B7-0357/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 16.6.2010 en punt 8.13 van de notulen van 16.6.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid