Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2692(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0348/2010

Dezbateri :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Voturi :

PV 16/06/2010 - 8.12

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0223

Proces-verbal
Miercuri, 16 iunie 2010 - Strasbourg

4. Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010) - Pregătirea summitului G20 (26-27 iunie) (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010)

Declaraţie a Comisiei: Pregătirea summitului G20 (26-27 iunie)

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek şi Philippe Lamberts.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil şi Tunne Kelam.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

A intervenit András Gyürk.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan şi Antonio Cancian.

Au intervenit: Diego López Garrido şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Martin Schulz, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la UE 2020referitoare la UE 2020 (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la guvernanţa economică europeanăreferitoare la guvernanţa economică europeană (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt şi Lena Ek, în numele Grupului ALDE, referitoare la UE 2020 (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij şi Albert Deß, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE2020 - iniţiative emblematice (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la UE 2020 - noua strategie europeană pentru creştere economică şi locuri de muncă (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt şi Lena Ek, în numele Grupului ALDE, referitoare la UE 2020 referitoare la necesitatea consolidării guvernanţei economice (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas şi Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE 2020referitoare la guvernanța economică (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la UE 2020referitoare la UE 2020 (B7-0357/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 16.6.2010 şi punctul 8.13 al PV din 16.6.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate