Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2692(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0348/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.12

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0223

Zápisnica
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg

4. Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) - Prípravy na samit G20 (26. – 27. júna) (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010)

Vyhlásenie Komisie: Prípravy na samit G20 (26. – 27. júna)

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek a Philippe Lamberts.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil a Tunne Kelam.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil András Gyürk.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan a Antonio Cancian.

Vystúpili títo rečníci: Diego López Garrido a Olli Rehn (člen Komisie).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Martin Schulz, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE o stratégii Európa 2020o EÚ 2020 (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE o riadení hospodárstvao riadení európskeho hospodárstva (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt a Lena Ek v mene skupiny ALDE o EÚ 2020o EÚ 2020 (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij a Albert Deß v mene skupiny PPE o stratégii EÚ 2020 – hlavné iniciatívy (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL o Európe 2020 – novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt a Lena Ek v mene skupiny ALDE o potrebe posilneného hospodárskeho riadenia (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas a Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE o hospodárskom riadení (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL o hospodárskom riadení EÚo hospodárskom riadení EÚ (B7-0357/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 16.6.2010 a bod 8.13 zápisnice zo dňa 16.6.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia