Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 juni 2010 - Straatsburg

5. Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni) (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni)

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Juridische mededeling - Privacybeleid