Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg

6. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Nationella folkkongressen i Folkrepubliken Kina, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Zha Peixin, vice ordförande för utskottet för utrikes frågor i Nationella folkkongressen i Kina.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy