Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0047(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0160/2010

Внесени текстове :

A7-0160/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0213

Протокол
Сряда, 16 юни 2010 г. - Страсбург

8.2. Структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0213)

Правна информация - Политика за поверителност