Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0047(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0160/2010

Esitatud tekstid :

A7-0160/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/06/2010 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0213

Protokoll
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - Strasbourg

8.2. Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuurid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta [KOM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0213)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika