Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0047(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0160/2010

Ingivna texter :

A7-0160/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/06/2010 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0213

Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg

8.2. Strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering [KOM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0213)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy