Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0195(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0137/2010

Внесени текстове :

A7-0137/2010

Разисквания :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0221

Протокол
Сряда, 16 юни 2010 г. - Страсбург

8.10. Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

отхвърля се

След като Парламентът прие в началото на гласуването изменения 1 и 29 относно отхвърлянето на предложението на Комисията, Štefan Füle (член на Комисията) посочи, че Комисията ще обсъди различни варианти, сред които и евентуалното оттегляне на нейното предложение.

Председателят обяви, че текстът е върнат отново на компетентната комисия съгласно член 56, параграф 1 от правилника.

Изказаха се: Pervenche Berès, която смята че връщането на текста отново на компетентната комисия е безмислено, ако Комисията потвърди оттеглянето на своето предложение, Štefan Füle, който уточни, че горепосоченото оттегляне за момента е само един от разглежданите варианти, Pervenche Berès, която поиска пленарното заседание да се произнесе по проекта на законодателна резолюция, в който по-скоро се отхвърля предложението на Комисията, Edit Bauer (докладчик) и Giles Chichester, които се противопоставиха на това искане, и Emilie Turunen, който го подкрепи.

С електронно гласуване (337 - гласа „за“ 329- гласа „против“, 9 „въздържали се“), Парламентът одобрява искането.

Изказа се Hannes Swoboda.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0221)

Председателят обяви процедурата за приключена съгласно член 56, параграф 2 от правилника.

Правна информация - Политика за поверителност