Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0195(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0137/2010

Indgivne tekster :

A7-0137/2010

Forhandlinger :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Afstemninger :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0221

Protokol
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg

8.10. Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter ***I (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) meddelte, at Kommissionen ville overveje forskellige løsninger og eventuelt tage sit forslag tilbage, efter at Parlamentet ved begyndelsen af afstemningen havde vedtaget ændringsforslag 1 og 29 om forkastelse af Kommissionens forslag.

Formanden erklærede teksten for henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 56, stk. 1.

Talere: Pervenche Berès, som mente, at det var nyttesløst at henvise til fornyet behandling i det kompetente udvalg, hvis Kommissionen bekræftede, at forslaget ville blive taget tilbage, Štefan Füle, som præciserede, at en sådan tilbagetagelse i øjeblikket var en blandt flere mulige løsninger, Pervenche Berès, som herefter bad Parlamentet om at tage stilling til forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, der gik ud på at forkaste Kommissionens forslag, Edit Bauer (ordfører) og Giles Chichester, som begge modsatte sig denne anmodning, og Emilie Turunen, som støttede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (337 for, 329 imod, 9 abstentions).

Hannes Swoboda tog ordet.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0221)

Formanden erklærede proceduren for afsluttet, jf. forretningsordenens artikel 56, stk. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik