Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0195(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0137/2010

Esitatud tekstid :

A7-0137/2010

Arutelud :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Hääletused :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0221

Protokoll
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - Strasbourg

8.10. Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus ***I (hääletus)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Kuna parlament võttis hääletuse alguses vastu muudatusettepanekud 1 ja 29, millega komisjoni ettepanek tagasi lükati, ütles Štefan Füle (komisjoni liige), et komisjon kaalub erinevaid võimalusi, sealhulgas oma ettepaneku tagasivõtmist.

Asepresident ütles, et tekst saadetakse vastavalt kodukorra artikli 56 lõikele 1 pädevasse komisjoni tagasi.

Sõna võtsid Pervenche Berès, kes arvas, et teksti tagasisaatmine pädevasse komisjoni on kasutu, kui komisjon kinnitab oma ettepaneku tagasivõtmist, Štefan Füle, kes täpsustas, et tagasivõtmine on esialgu üks mitmest kavandatavast võimalusest, Pervenche Berès, kes taotles, et täiskogu teeks otsuse õigusloomega seotud resolutsiooni projekti kohta, millega soovitakse komisjoni ettepanek tagasi lükata, Edit Bauer (raportöör) ja Giles Chichester, kes mõlemad olid selle taotluse vastu, ja Emilie Turunen, kes seda toetas.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (337 poolt, 329 vastu, 9 erapooletut).

Sõna võttis Hannes Swoboda.

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0221)

Asepresident kuulutas kodukorra artikli 56 lõike 2 kohaselt menetluse lõppenuks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika