Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0195(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0137/2010

Ingivna texter :

A7-0137/2010

Debatter :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Omröstningar :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0221

Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg

8.10. Arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Eftersom parlamentet i början av omröstningen hade antagit ändringsförslag 1 och 29 om förkastande av kommissionens förslag angav Štefan Füle (ledamot av kommissionen) att kommissionen skulle undersöka olika valmöjligheter, bland annat ett eventuellt tillbakadragande av förslaget.

Talmannen förklarade texten återförvisad till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 56.1 i arbetsordningen.

Talare: Pervenche Berès, som menade att det var onödigt att återförvisa texten till det behöriga utskottet om kommissionen bekräftade tillbakadragandet av sitt förslag, Štefan Füle, som preciserade att detta tillbakadragande för tillfället utgjorde en av flera olika valmöjligheter, Pervenche Berès, som begärde att parlamentet skulle yttra sig över förslaget till lagstiftningsresolution om förkastande av kommissionens förslag, Edit Bauer (föredragande) och Giles Chichester, som båda motsatte sig denna begäran, och Emilie Turunen, som uttryckte sitt stöd för den.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (337 ja-röster, 329 nej-röster, 9 nedlagda röster).

Talare: Hannes Swoboda.

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0221)

Talmannen förklarade förfarandet avslutat i enlighet med artikel 56.2 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy