Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0028(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0109/2010

Ingediende teksten :

A7-0109/2010

Debatten :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Stemmingen :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0222

Notulen
Woensdag 16 juni 2010 - Straatsburg

8.11. Voedselinformatie aan de consumenten ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0222)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0222)

Het woord werd gevoerd door:

Glenis Willmott, om een mondeling amendement op amendement 101 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Renate Sommer (rapporteur) om:

- een verbetering aan te brengen in de Duitse versie van amendement 48;

- een mondeling amendement op amendement 130 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten;

- erop te wijzen dat amendement 328 niet kwam te vervallen door de gedeeltelijke aanneming van amendement 101, en derhalve te vragen dit in stemming te brengen (de Voorzitter willigde dit verzoek in);

- te vragen amendement 339 in stemming te brengen (de Voorzitter willigde dit verzoek in);

- zich aan te sluiten bij het verzoek van Carl Schlyter om amendement 144 in stemming te brengen, zelfs al was amendement 295 aangenomen;

- te verzoeken om een elektronische stemming over amendement 346.

Carl Schlyter over de stemming van amendementen 295, 144, 314 en 297.

Joseph Daul om te vragen, gezien het gevorderde uur, een deel van de voor vandaag geplande stemmingen naar een latere vergadering uit te stellen (het Parlement stemde in met dit verzoek).

Juridische mededeling - Privacybeleid