Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0349/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0224

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

8.13. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 και B7-0357/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0349/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0349/2010, B7-0355/2010 και B7-0356/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul και Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Martin Schulz και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Guy Verhofstadt και Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0224)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0357/2010 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου