Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2199(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0157/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 13
CRE 16/06/2010 - 13

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.1
CRE 17/06/2010 - 7.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0226

Protokol
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

13. Årsberetning om menneskerettigheder (2008) - EU-politikker til fordel for menneskerettighedsforkæmpere - Handel med torturredskaber - (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Årsberetning om menneskerettigheder (2008)

Betænkning om EU-politikker til fordel for menneskerettighedsforkæmpere [2009/2199(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0056/2010) af Gabriele Albertini for AFET og Vital Moreira for INTA til Rådet: Gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 (B7-0303/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0057/2010) af Gabriele Albertini for AFET og Vital Moreira for INTA til Kommissionen: Gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 (B7-0304/2010)

Heidi Hautala forelagde sin betænkning.

Gabriele Albertini og Vital Moreira begrundede de mundtlige forespørgsler.

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: László Tőkés for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Metin Kazak for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, David Campbell Bannerman for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke og Jacek Protasiewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze og Gerard Batten.

Talere: Catherine Ashton og Heidi Hautala.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Metin Kazak og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0360/2010)

- Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0363/2010)

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser og Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0365/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot og Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0367/2010)

- Robert Sturdy og Charles Tannock for ECR-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0368/2010)

- Marie-Christine Vergiat og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0369/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 17.6.2010 og punkt 7.12 i protokollen af 17.6.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik