Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2199(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0157/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 13
CRE 16/06/2010 - 13

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.1
CRE 17/06/2010 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0226

Protokół
Środa, 16 czerwca 2010 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

13. Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka (2008) - Polityka UE na rzecz obrońców praw człowieka - Handel towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur - (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka (2008)

Sprawozdanie w sprawie strategii politycznych UE na rzecz obrońców praw człowieka [2009/2199(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Pytanie ustne (O-0056/2010) zadane przez Gabriele Albertini, w imieniu komisji AFET i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, do Rady: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0303/2010)

Pytanie ustne (O-0057/2010) zadane przez Gabriele Albertini, w imieniu komisji AFET i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0304/2010)

Heidi Hautala przedstawiła sprawozdanie.

Gabriele Albertini i Vital Moreira zadali pytania ustne.

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: László Tőkés w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke i Jacek Protasiewicz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze i Gerard Batten.

Głos zabrały: Catherine Ashton i Heidi Hautala.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Metin Kazak i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur (B7-0360/2010);

- Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur w sprawie handlu towarami stosowanymi do zadawania tortur (B7-0363/2010);

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser i Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur (B7-0365/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot i Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie handlu niektórymi towarami stosowanymi do tortur (B7-0367/2010);

- Robert Sturdy i Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur w sprawie handlu towarami stosowanymi do zadawania tortur (B7-0368/2010);

- Marie-Christine Vergiat i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur (B7-0369/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 17.6.2010 i pkt 7.12 protokołu z dnia 17.6.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności