Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2199(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0157/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 13
CRE 16/06/2010 - 13

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.1
CRE 17/06/2010 - 7.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0226

Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

13. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2008) – EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare – Handel med tortyrredskap – (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2008)

Betänkande om EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare [2009/2199(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Muntlig fråga (O-0056/2010) från Gabriele Albertini, för utskottet AFET och Vital Moreira, för utskottet INTA, till rådet: Verkställandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 (B7-0303/2010)

Muntlig fråga (O-0057/2010) från Gabriele Albertini, för utskottet AFET och Vital Moreira, för utskottet INTA, till kommissionen: Verkställandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 (B7-0304/2010)

Heidi Hautala redogjorde för sitt betänkande.

Gabriele Albertini och Vital Moreira utvecklade de muntliga frågorna.

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: László Tőkés för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Metin Kazak för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, David Campbell Bannerman för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke och Jacek Protasiewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze och Gerard Batten.

Talare: Catherine Ashton och Heidi Hautala.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Metin Kazak och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om handel med varor som används för tortyr (B7-0360/2010),

- Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, om handel med varor som kan användas till tortyrom handel med varor som kan användas till tortyr (B7-0363/2010),

- Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser och Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, om handel med varor som kan användas till tortyr (B7-0365/2010),

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot och Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, om handel med varor som kan användas till tortyr (B7-0367/2010),

- Robert Sturdy och Charles Tannock för ECR-gruppen, om handel med varor som kan användas till tortyr (B7-0368/2010),

- Marie-Christine Vergiat och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om handel med varor som kan användas till tortyrom handel med varor som kan användas till tortyr (B7-0369/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 17.6.2010 och punkt 7.12 i protokollet av den 17.6.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy