Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0358/2010

Разисквания :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Гласувания :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0237

Протокол
Сряда, 16 юни 2010 г. - Страсбург

14. Положението на Корейския полуостров (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Корейския полуостров

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Christian Ehler, от името на групата PPE, и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Jelko Kacin, от името на групата ALDE, Roger Helmer, от името на групата ECR, и George Sabin Cutaş.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock и Christian Ehler.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно положението на Корейския полуостров (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно положението на Корейския полуостров (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, относно положението на Корейския полуостров (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно положението на Корейския полуостров (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно положението на Корейския полуостров (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin и Peter Simon, от името на групата S&D, относно положението на Корейския полуостров (B7-0366/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 17.6.2010.

Правна информация - Политика за поверителност