Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0358/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0237

Protokol
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg

14. Situationen på Den Koreanske Halvø (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen på Den Koreanske Halvø

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Christian Ehler for PPE-Gruppen, og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Roger Helmer for ECR-Gruppen og George Sabin Cutaş.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock og Christian Ehler.

Catherine Ashton tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0358/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0359/2010)

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0361/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0362/2010)

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0364/2010)

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin og Peter Simon for S&D-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0366/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 17.6.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik