Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0358/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0237

Pöytäkirja
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

14. Korean niemimaan tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Korean niemimaan tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Christian Ehler PPE-ryhmän puolesta ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Roger Helmer ECR-ryhmän puolesta ja George Sabin Cutaş.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock ja Christian Ehler.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0358/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0359/2010)

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0361/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta tilanteesta Korean niemimaalla (B7-0362/2010)

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0364/2010)

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin ja Peter Simon S&D-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0366/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö