Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0358/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0237

Protokół
Środa, 16 czerwca 2010 r. - Strasburg

14. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja na Półwyspie Koreańskim

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Christian Ehler w imieniu grupy PPE, i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Roger Helmer w imieniu grupy ECR, i George Sabin Cutaş.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock i Christian Ehler.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin i Peter Simon w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0366/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 17.6.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności