Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0358/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0237

Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg

14. Situationen på Koreahalvön (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen på Koreahalvön

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Christian Ehler för PPE-gruppen, och Kristian Vigenin för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Roger Helmer för ECR-gruppen, och George Sabin Cutaş.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock och Christian Ehler.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om situationen på Koreahalvön (B7-0358/2010),

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om situationen på Koreahalvön (B7-0359/2010),

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, om situationen på Koreahalvön (B7-0361/2010),

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om situationen på Koreahalvön (B7-0362/2010),

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om situationen på Koreahalvön (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin och Peter Simon för S&D-gruppen, om situationen på Koreahalvön (B7-0366/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 17.6.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy