Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg

16. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade från de grupplösa ledamöternas sekretariat erhållit följande förslag på utnämningar:

Utskottet ITRE: Béla Kovács

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Béla Kovács.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy