Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2713(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0346/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Hlasování :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0241

Zápis
Středa, 16. června 2010 - Štrasburk

19. Záplavy ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Záplavy ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová a Kinga Göncz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver a Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE o přírodních katastrofách ve střední Evropě (B7-0346/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.17 zápisu ze dne 17.6.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí