Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0346/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0241

Zápisnica
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg

19. Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku

Kristalina Georgieva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Fiona Hall v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi nezaradený poslanec, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová a Kinga Göncz.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver a Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny PPE o prírodných katastrofách v strednej Európe (B7-0346/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.17 zápisnice zo dňa 17.6.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia