Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2715(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0063/2010 (B7-0306/2010)

Разисквания :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 16 юни 2010 г. - Страсбург

20. Обучение в съдебната област (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0063/2010), зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Юридическо обучение - План за действие от Стокхолм (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, в качеството на заместник на автора, разви въпроса, изискващ устен отговор.

Кристалина Георгиева (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Cecilia Wikström.

Изказа се Кристалина Георгиева

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Bernhard Rapkay, от името на групата S&D, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, относно съдебното обучение – Програмата от Стокхолм (B7-0294/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.18 от протокола от 17.6.2010.

Правна информация - Политика за поверителност